Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Poradnia Terapii Uzależnienia
od Alkoholu i Współuzależnienia 

oferuje:

porady diagnostyczne,
◈ psychoterapię indywidualną,
◈ psychoterapię grupową,
◈ konsultacje z lekarzem psychiatrą


Wykwalifikowany personel: lekarz psychiatra, psycholog kliniczny, specjalista terapii uzależnień realizuje kontrakt z NFZ dla:

◈ osób z problemem alkoholowym,
◈ osób uwikłanych we współuzależnienie,
◈ osób dorosłych, które wychowały się w rodzinie z problemem alkoholowym.


Poradnia czynna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00