Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych

Kryzysy życiowe są szansą na uruchomienie indywidualnego potencjału.

Symptomy są informacją, której znaczenie należy poznać i zrozumieć


Każdy z nas jest inny dlatego  dobieramy  metody terapii po wnikliwej analizie  potencjału i celów każdej jednostki w kontekście jej niepowtarzalnych doświadczeń.

Oddział Dzienny dział​a  od pn do pt od 8:00 do 20:00.
Terapia  bezpłatna (kontrakt z NFZ)
Refundacja od 18 roku życia dla F40 - F69 (ICD10)
Czas trwania — 12 tygodni

TERAPIA PSYCHODYNAMICZNA - od godz 8:00
TERAPIA INTEGRALNA - od godz 15:00

TERAPIA  INTEGRALNA

PSYCHOANALIZA JUNGOWSKA ◈ PSYCHOSYNTEZA ◈ PSYCHOLOGIA TRANSPERSONALNA

Metody:

ANALIZA SNÓW

ARTETERAPIA

TANIEC INTUICYJNY

FILMOTERAPIA I PSYCHOEDUKCJA

G. Braden, B. Lipton, R. Sheldrake, C.G. Jung, J. Hillman, A. Mindell, J. Campbell i inni 

PSYCHOBIOLOGIA

JOGA

MEDYTACJA

KONCERTY RELAKSACYJNE

misy, gongi, bębny, etc.

TERAPIA PSYCHODYNAMICZNA

Podstawową metodą pracy jest psychoterapia grupowa oparta na dynamice grupy.
Podczas trwającej 3 miesiące psychoterapii pacjenci uczestniczą w codziennych sesjach psychoterapeutycznych oraz w ustrukturalizowanych zajęciach rozwojowych.
Terapia prowadzona jest w dwuosobowych zespołach przez specjalistów o wysokich kwalifikacjach psychoterapeutycznych i opiera się na współczesnym podejściu psychodynamicznym w integracji z innymi szkołami terapeutycznymi. Terapeuci oddziału systematycznie superwizują procesy terapeutyczne.
Celem procesu psychoterapeutycznego jest zmiana niefunkcjonalnych programów i przekonań oraz wypracowanie nowej, korzystnej dla pacjenta formy funkcjonowania, przy jednoczesnej poprawie objawowej.
W ramach całościowego procesu terapeutycznego pacjenci uzyskują nowe doświadczenia oraz poszerzają świadomość siebie i relacji z otoczeniem.
Terapia daje również możliwość wejścia w interakcje z innymi ludźmi i uzyskanie informacji zwrotnej, o tym jak jest się przez nich widzianym i przeżywanym.
Grupa przeznaczona jest dla pacjentów z objawami nerwicowymi, depresyjnymi, lękowymi, z rozpoznaniem zespołu stresu pourazowego, z zaburzeń osobowości i odżywiania.
Dla rozpoczęcia terapii niezbędne jest skierowanie lekarskie oraz kwalifikacja przeprowadzona przez zespół terapeutów NZOZ Altermed  -  w celu określenia profilu osobowości, weryfikacji zasadności psychoterapii i ustalenia zindywidualizowanego celu terapii.