ALTERMED
Psychoterapia Integralna
Medycyna Holistyczna

O NAS

Naszą Misją jest pomoc w przywracaniu zdrowia i aktywacji wewnętrznego potencjału w oparciu o Nowy Paradygmat naukowy zakładający możliwość aktywowania naturalnych mechanizmów prowadzących do uzyskania wewnętrznej równowagi i uruchomienia twórczych zasobów.
Wspomagając proces zdrowienia kierujemy się fundamentalnymi zasadami medycyny holistycznej opierającej się na  współczesnych osiągnięciach nauki akademickiej i wielowiekowej tradycji medycyny humanistycznej, zorientowanej na człowieka.
Łączymy osiągnięcia konwencjonalnej, akademickiej medycyny z uznanymi, bezpiecznymi terapiami komplementarnymi,
które poparte są badaniami naukowymi.
Leczenie komplementarne traktujemy jako wspomagające przywrócenie naturalnej harmonii.
Korzystamy z Tradycyjnej Medycyny Mongolskiej i Chińskiej oraz różnorodnych metod Medycyny Naturalnej takich jak ziołolecznictwo, aromaterapia, koloroterapia, masaże klasyczne i dźwiękiem oraz techniki relaksacyjne.
Bazujemy także na nowoczesnych technologiach wykorzystujących najnowsze odkrycia naukowe w obszarze medycyny energetycznej.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

Poszczególne sfery życia człowieka stanowią niepodzielną całość.
Leczenie dotyczy wszystkich aspektów człowieka, które wzajemnie na siebie wpływają.
Podstawę zdrowia stanowi równowaga na wszystkich poziomach życia.
Warunkiem efektywnego leczenia  jest dotarcie do przyczyn dysharmonii.
Proces leczenia zaburzeń  obejmuje zapobieganie ich nawrotom.
Profilaktyka i promocja zdrowia jest podstawą efektywnej terapii.
Symptom jest informacją i wskazówką pozwalającą zrozumieć i poznać czynniki niezbędne do przywrócenia zaburzonej równowagi.
Źródeł zaburzeń poszukujemy przede wszystkim w psychice, stylu życia i relacjach z otoczeniem.
W procesie leczenia bierzemy pod uwagę wszystkie aspekty mogące mieć wpływ na zdrowie, dobre samopoczucie i wewnętrzną równowagę.
Pacjent i lekarz-terapeuta są partnerami w procesie leczenia.
Istotą leczenia jest aktywowanie i wspomaganie naturalnych przywracających równowagę.
Metody leczenia dobierane są indywidualnie dla każdego pacjenta.