PSYCHOTERAPIA INTEGRALNA

Lek. med. Sławomira Kwiatkowska

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta

i arteterapeuta

Lider holistycznego zespołu terapeutycznego, pracuje w modelu integralnym. Arbiturientka Psychoanalizy Jungowskiej PTPJ i Grof Transpersonal Training. Arteterapeuta, felinoterapeuta, hipnoterapeuta, trener NLP i ustawień systemowych.

Aktualnie w trakcie szkolenia SAT (Psycho - Spiritual development program created by dr. Claudio Naranjo) oraz Transcendentalnej Medytacji (by Maharishi Mahesh Yogi). Specjalizuje się

w psychoterapii transpersonalnej.

Pasjonatka metod indukujących poszerzone stany świadomości oraz terapii przez sztukę. Autorka książki „Tożsamość transkulturowa”, oraz wydawca, redaktor naukowy i współautor przedmowy do: „Synchroniczność. Natura i psyche we wszechświecie wzajemnych połączeń”.Miłośniczka zwierząt, zwłaszcza kotów. Nieprzerwanie podróżuje szlakiem transkulturowych symboli i miejsc mocy

w poszukiwaniu własnego Monomitu.

Artystka, malarka, rzeźbiarka, entuzjastka muzyki, tańca, filmu

i skatingu.

SK4 BIS1.jpg

Doświadczenie:

Szkolenia w Terapii Gestalt (1991, 1993), Kurs Terapii Systemowej (1995), Systemowej Terapii Rodzin (1996). Konferencja i Warsztaty: „Working Together for Mental Health” (Melbourne 2007), Kurs Hipnozy I (2003), II stopnia (2005), Szkolenia w zakresie Psychologii Głębii: „Symbol - Interpretacja i Znaczenie w Hipnozie Analitycznej” (2006), ”Wolność jako Nadrzędny Cel Terapii” (2008), Podyplomowe Studium Arteterapii (2007), Podyplomowe Szkolenie Psychoterapeutyczne atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP (2007). Certyfikat Trenera NLP (2008), Konferencja i Warsztaty „Mental Health and Psychosocial Interventions” (Cambodia 2013), Certyfikat Szkoły Terapii wg Metody Berta Hellingera (2009), Konferencja i Warsztaty „Mistery, Uncertainty, Growth & Psychotherapy” (Malaysia 2015), Wykładowca Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej (2014-2016), Certyfikat Licencjonowanego Felinoterapeuty (2014), Certyfikat w zakresie Psychoanalizy Jungowskiej PTPJ ( 2015), Certyfikat Szkolenia

w Zastosowaniu Terapii Światłem w Medycynie (2016), Certyfikat Akademii Arteterapii w zakresie Programowania Terapii, oraz Diagnozy i Leczenia Innowacyjnymi Metodami Arteterapeutycznymi w Holistycznej Terapii Dzieci

i Dorosłych (2017), Cykl Szkoleń w Zakresie Zastosowania Improwizacji, Kreatywności, Uważności i Absurdu w Terapii Prowokatywnej (2017, 2018). Abiturientka ścieżki facylitatorskiej Grof Transpersonal Trening (2018), Facilitatorka Oddychania Integratywnego (2018) Certyfikat Całościowego Szkolenia w Modelu Transpersonalnym (2018), Siedmiostopniowy Kurs Transcendentalnej Medytacji autorstwa Maharishi Mahesh Yogi (2019).

 

Aktualnie w trakcie szkolenia SAT (Psycho - Spiritual development program created by dr. Claudio Naranjo).  

PRACUJE  W OPARCIU O NOWY PARADYGMAT W PSYCHOTERAPII 
ZAKŁADAJĄCY WIELOWYMIAROWĄ TOŻSAMOŚĆ CZŁOWIEKA  
I ISTNIENIE UKRYTEGO POTENCJAŁU KTÓRY MOŻE BYĆ AKTYWOWANY


Terapia obejmuje:


wykorzystanie technik aktywujących kontakt z treściami  Nieświadomości poprzez
synergiczne działanie oddechu, muzyki ,aromaterapii i rytuału
techniki medytacyjne (Medytacja Transcendentalna)
analizę marzeń sennych
aktywne wyobrażenia
sztukę ekspresyjną
oraz
zastosowanie technik integracyjnych takich jak:
Analiza wewnętrznych  obrazów
Analiza sztuki ekspresyjnej
Amplifikacja – poszerzanie znaczenia ujawnionych  treści Nieświadomości
Całościowa analiza symboliczno – metaforycznego języka nieświadomości