PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu

i Współuzależnienia oferuje

●    porady diagnostyczne,
●    psychoterapię indywidualną,
●    psychoterapię grupową,
●    konsultacje z lekarzem psychiatrą

Wykwalifikowany personel (lekarz psychiatra, psycholog kliniczny, specjalista terapii uzależnień) realizuje kontrakt z NFZ dla:
●    osób z problemem alkoholowym,
●    osób uwikłanych we współuzależnienie,
●    osób dorosłych, które wychowały się w rodzinie z problemem alkoholowym.

Rejestracja telefoniczna (32) 253 00 40, (32)253 76 81, osobista lub przez e-mail rejestracja@altermedkatowice.pl

Poradnia czynna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00

Terapia Alkohol.jpg