ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
GRUPA POPOŁUDNIOWA

Oddział Dzienny Zaburzeń

Nerwicowych - Grupa Popołudniowa

NZOZ Altermed 
Katowice, ul. Podgórna 4 
Tel 32 253-00-40, 32 253-76-81 
mail: rejestracja@altermedkatowice.pl

Oddział działa w oparciu o umowę z NFZ .
Grupa Popołudniowa pracuje od poniedziałku do piątku

w godzinach od 15:00 do 20:00.

DSC_5200-2.jpg

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

Kryzysy życiowe są szansą na uruchomienie indywidualnego potencjału.

Dobór metod i określenie celu terapii wymaga indywidualnej analizy każdej jednostki w kontekście jej niepowtarzalnych doświadczeń i relacji z otoczeniem.

Symptomy są informacją, której znaczenie należy poznać i zrozumieć.

METODY TERAPII  INTEGRALNEJ

Psychoterapia integralna ze szczególnym uwzględnieniem
Psychoanalizy Jungowskiej, Psychosyntezy, i metod Psychologii Transpersonalnej, 
arteterapia, sztuka ekspresywna, malarstwo intuicyjne
psychodrama, teatralne formy terapeutyczne 
medytacja,  Mindfullness,
psychoanaliza marzeń sennych
filmoterapia i psychoedukacja
(Nassim Haramein, Gregg Braden, Bruce Lipton, Rupert Sheldrake, etc)
taniec terapeutyczny, koncerty relaksacyjne (misy, gongi i inne)
sandplay, enneagram, genogra

ODDZIAŁ DZIENNY

Terapia Integralna jest prowadzona na Oddziale Dziennym w ramach kontraktu z NFZ
zajęcia od poniedziałku do piątku od 15:00 do 20:00
czas pobytu 12 tygodni (z możliwością przedłużenia)
bezpłatnie dla osób od 18 roku życia
możliwość uzyskania L-4 na czas terapii
terapia w grupach o zróżnicowanej liczebności

GALERIA ZDJĘĆ Z GRUPY POPOŁUDNIOWEJ