ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
GRUPA PORANNA

Oddział Dzienny Zaburzeń

Nerwicowych - Grupa Poranna

NZOZ Altermed 
Katowice, ul. Podgórna 4 
Tel 32 253-00-40, 32 253-76-81 
mail: rejestracja@altermedkatowice.pl

Oddział działa w oparciu o umowę z NFZ .
Grupa Poranna pracuje od poniedziałku do piątku

w godzinach od 08:00 do 13:00.

Oddzial dzienny ranna grupa.jpg

Podstawową metodą pracy jest psychoterapia grupowa oparta na dynamice grupy.
Podczas trwającej 3 miesiące psychoterapii pacjenci uczestniczą w codziennych sesjach psychoterapeutycznych oraz

w ustrukturalizowanych zajęciach rozwojowych.
Liczebność grupy to maksymalnie 12 osób.

•    Grupa przeznaczona jest dla pacjentów z objawami nerwicowymi, depresyjnymi, lękowymi, z rozpoznaniem zespołu stresu pourazowego, z zaburzeń osobowości i odżywiania.
•    Dla rozpoczęcia psychoterapii niezbędne jest skierowanie lekarskie oraz kwalifikacja przeprowadzona przez zespół terapeutów NZOZ Altermed  -  w celu określenia profilu osobowości, weryfikacji zasadności psychoterapii i ustalenia zindywidualizowanego celu terapii.

•    Psychoterapia grupowa prowadzona jest w dwuosobowych zmieniających się zespołach przez specjalistów o wysokich kwalifikacjach psychoterapeutycznych i opiera się na współczesnym podejściu psychodynamicznym w integracji z innymi szkołami terapeutycznymi. Terapeuci oddziału systematycznie superwizują procesy terapeutyczne.

•    Celem procesu psychoterapeutycznego jest zmiana niefunkcjonalnych programów i przekonań oraz wypracowanie nowej, korzystnej dla pacjenta formy funkcjonowania, przy jednoczesnej poprawie objawowej.
•    Terapia grupowa daje także możliwość wejścia w interakcje z innymi ludźmi i uzyskanie informacji zwrotnej, o tym jak jest się przez nich widzianym i przeżywanym.


W ramach całościowego procesu terapeutycznego pacjenci uzyskują nowe doświadczenia oraz poszerzają świadomość siebie i relacji z otoczeniem.