ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH

oodział 1.jpg

Informacje

KONTRAKT Z NFZ (Grupa Ranna i Popołudniowa)

Czas pobytu 12 tygodni (z możliwością przedłużenia)

L-4 na czas terapii

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00

Terapia jest bezpłatna dla osób od 18 roku życia z diagnozą:

zaburzenia lękowe, adaptacyjne, odżywiania, osobowości, obsesyjno-kompulsywne, zachowania inne (F40 - F69).

Grupa Ranna

Pracuje w konwencji psychodynamicznej

 

Grupa Popołudniowa

Pracuje w konwencji integralnej

Dowiedz się więcej

oddzial.jpg
Grupa Poranna

Zajęcia w godzinach 08:00 - 13:00

popoludniowa.jpg
Grupa Popołudniowa

Zajęcia w godzinach 15:00 - 20:00

Kontakt

rejestracja@altermedkatowice.pl

tel: 32 253 00 40; 607376777; 697 331 447