MISJA

Zrzut ekranu 2021-08-20 o 13.36.26.png

O NAS

Naszą Misją jest pomoc w przywracaniu zdrowia i aktywacji wewnętrznego potencjału w oparciu o Nowy Paradygmat naukowy zakładający możliwość aktywowania naturalnych mechanizmów prowadzących do uzyskania wewnętrznej równowagi i uruchomienia twórczych zasobów.

TERAPIA PRZYSZŁOŚCI JUŻ DZIŚ

MEDYCYNA HOLISTYCZNA

 

Wspomagając proces zdrowienia kierujemy się fundamentalnymi zasadami medycyny holistycznej

opierającej się na  współczesnych osiągnięciach nauki akademickiej i wielowiekowej

tradycji medycyny humanistycznej, zorientowanej na człowieka.


Łączymy osiągnięcia konwencjonalnej, akademickiej medycyny z uznanymi, bezpiecznymi,

popartymi naukowymi badaniami terapiami komplementarnymi.

Leczenie  komplementarne traktujemy jako wspomagające przywrócenie naturalnej harmonii. Korzystamy

z Tradycyjnej Medycyny Mongolskiej i Chińskiej oraz różnorodnych metod Medycyny Naturalnej takich jak ziołolecznictwo, aromaterapia, koloroterapia, masaże klasyczne i dźwiękiem oraz techniki relaksacyjne.

Bazujemy także na nowoczesnych technologiach wykorzystujących najnowsze odkrycia naukowe w obszarze medycyny energetycznej, radioniki i zjawisk niefizycznych.
 
Podstawowe założenia


Poszczególne sfery życia człowieka stanowią niepodzielną całość.
Leczenie dotyczy wszystkich aspektów człowieka które wzajemnie na siebie wpływają.
Podstawę zdrowia stanowi równowaga na wszystkich poziomach życia.
Warunkiem efektywnego leczenia  jest dotarcie do przyczyn dysharmonii.
Proces leczenia zaburzeń  obejmuje zapobieganie ich nawrotom.
Profilaktyka i promocja zdrowia jest podstawą efektywnej terapii .
Symptom jest informacją i wskazówką pozwalającą zrozumieć i poznać

czynniki niezbędne do przywrócenia zaburzonej równowagi.
Źródeł zaburzeń poszukujemy przede wszystkim w psychice, stylu życia i relacjach z otoczeniem. 
W procesie leczenia bierzemy pod uwagę wszystkie aspekty mogące mieć wpływ na zdrowie, dobre samopoczucie i wewnętrzną równowagę.
Pacjent i lekarz-terapeuta są partnerami w procesie leczenia
Zaangażowanie pacjenta w proces leczenia jest kluczowe do procesu zdrowienia.
 Istotą leczenia jest aktywowanie i wspomaganie naturalnych przywracających równowagę.
Metody leczenia dobierane są indywidualnie dla każdego pacjenta,
Poszanowanie niezależności i godności każdego pacjenta oraz 

dbałość o komfort bio-psycho-społeczny stanowi nieodłączny element każdej terapii.

TERAPIA INTEGRALNA

 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

Kryzysy życiowe są szansą na uruchomienie indywidualnego potencjału.

Dobór metod i określenie celu terapii wymaga indywidualnej analizy każdej jednostki w kontekście jej niepowtarzalnych doświadczeń i relacji z otoczeniem.

Symptomy są informacją, której znaczenie należy poznać i zrozumieć.

METODY TERAPII  INTEGRALNEJ

Psychoterapia integralna ze szczególnym uwzględnieniem
Psychoanalizy Jungowskiej, Psychosyntezy, i metod Psychologii Transpersonalnej, 
arteterapia, sztuka ekspresywna, malarstwo intuicyjne
psychodrama, teatralne formy terapeutyczne 
medytacja,  Mindfullness,
psychoanaliza marzeń sennych
filmoterapia i psychoedukacja
(Nassim Haramein, Gregg Braden, Bruce Lipton, Rupert Sheldrake, etc)
taniec terapeutyczny, koncerty relaksacyjne (misy, gongi i inne)
sandplay, enneagram, genogra

ODDZIAŁ DZIENNY

Terapia Integralna jest prowadzona na Oddziale Dziennym w ramach kontraktu z NFZ
zajęcia od poniedziałku do piątku od 15:00 do 20:00
czas pobytu 12 tygodni (z możliwością przedłużenia)
bezpłatnie dla osób od 18 roku życia
możliwość uzyskania L-4 na czas terapii
terapia w grupach o zróżnicowanej liczebności